Obnova zahrady MŠ DUHA v Soběslavi

Zahradní slavnost otevřela první část dokončené zahrady

Zahradní slavnost otevřela první část dokončené zahrady
26. 9. 2018

Za účasti celé široké komunity byla poslední zářijový víkend otevřena první část proměněné zahrady. Po měsících společné práce pedagogů, rodičů a dětí tak může zahrada opět sloužit svému účelu. Školka plánuje v její rekonstrukci dále pokračovat. 

Smyslem obnovy je vytvořit prostor, který bude sloužit jako plnohodnotná venkovní učebna s přírodními prvky a materiály využitelnými pro vzdělávání, a zároveň dětem nabídne větší zkušenost s přírodním přostředím. Projekt „Zahrada sedmi barev“ dělí prostor do sedmi zón lišících se od sebe způsobem jejich využití. V první etapě byla zdárně dokončená „Zóna pokladu“ určená ke společnému setkávání a část zaměřená na pěstitelství a pozorování životních cyklů v přírodě - „Zóna lesa“. V dalších etapách školka plánuje realizovat mimo jiné prostory určené k rozvíjení polytechnických a tvůrčích dovedností.

Novou koncepci zahrady navrhla Lucie Bednářová ze společnosti BUŠIM. Autorem návrhu zvukového sousoší ve tvaru květin - výrazného prvku v zahradě - je výtvarník Lukáš Urbanec. Do obnovy školní zahrady soběslavské mateřinky se zapojilo také několik místních organizací a jednotlivců, jež pomohli s realizací konkrétních prvků.

Záměr rekonstruovat postupně rozsáhlou zahradu o 5 788 m² se daří i díky obrovskému nasazení celého pedagogického týmu, rodičů a jejich dětí. Mateřská škola DUHA uspěla v nadační grantové výzvě Zahrada hrou v roce 2016. Kromě nadačního příspěvku ve výši 800 tisíc korun a více než 1 milionu korun od zřizovatele se ji podařilo vybrat také více než 200 tisíc od veřejnosti, např. v rámci benefiční akce Duhový den.

fotogalerie